Wij mogen liften in gebruik nemen zonder voorafgaande controle door een externe instantie.

Certificering

NEN EN ISO 9001-2015
Wij streven naar het continue verbeteren van het kwaliteitsniveau. De NEN EN ISO 9001-certificering houdt in dat de organisatie twee keer per jaar wordt getoetst op zowel de ISO 9001– 2015-kenmerken als op in- en externe klantgerichte bedrijfsprocessen. De kwaliteit is intern meetbaar aan de doorlooptijd van projecten. Gebruik van de beste kwaliteit materialen en optimale afstemming van werkzaamheden borgen een vloeiend productieproces. Verder zorgt een modern kwaliteitmanagementsysteem voor continue verbetering van de procedures. De onderhoudsnorm NEN 13015 is integraal opgenomen in ons ISO-systeem en wordt bij de in- en externe audits ook beoordeeld.

VCA**
De Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers (VCA) is een uitgebreide vragenlijst voor het screenen van opdrachtnemers en contractors, waarbij VCA** (met twee sterren) is bedoeld voor (hoofd)aannemers met meer dan 25 uitvoerende medewerkers. VCA** reguleert en controleert ook de formele verankering van VCA-aspecten in de organisatie.

Overige certificaten
Wij zijn gecertificeerd volgens Module H1 van de Richtlijn Liften. Dit houdt in dat de kwaliteit en veiligheid van nieuwe liftinstallaties voldoende geborgd is. Wij mogen daarmee zelf liften in gebruik nemen zonder voorafgaande controle door een externe instantie. Verder voldoen de installaties van Möhringer aan de EMC-norm. Omdat ook de bouwkundige omgeving van invloed is op de totale installatie kan een certificaat pas afgegeven worden na een test bij een installatie op locatie.