Duurzaamheid

Mobiliteit is essentieel in de wereld waarin we leven en werken. Möhringer Liften BV bevordert mobiliteit door het installeren, onderhouden en moderniseren van liften, waarmee mensen snel, veilig en comfortabel op hun plek van bestemming komen. Daarbij streven we er naar het milieu zo min mogelijk te belasten.

Ons milieubeleid is erop gericht onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Met gerichte investeringen en slimme innovaties doen we er alles aan om dit te bereiken. Daarbij gaan we verder dan de milieueisen die de wet aan ons stelt. Een continue verbetering van onze CO2 reductie wordt gestimuleerd door de bijzondere klantrelatie met ProRail.

Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wil ProRail ook haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan onze aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.

Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning. Voor meer informatie over de C02 certificering klik hier