Verschillen tussen Liftenrichtlijn en Machinerichtlijn

In Nederland kan onderscheid gemaakt worden tussen liften, die zijn uitgevoerd conform de Liftenrichtlijn en heffers, die voldoen aan de Machinerichtlijn. Een liftinstallatie zal altijd aan een van deze normen moeten voldoen. Op basis van de situatie, waarin de lift wordt toegepast en uw wensen ten aanzien van de lift, bepalen uiteindelijk welke norm van toepassing zal zijn.

Richtlijn liften 2014/33/EU (Liftenrichtlijn)

De Liftenrichtlijn is van toepassing op liften met een cabine, die ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende leiders bewegen, en die bestemd zijn voor vervoer van personen en goederen. Deze liften dienen gekeurd te worden door een gecertificeerde keurende instantie.

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn is van toepassing op een tijdelijk opgestelde machine die bepaalde stopplaatsen bedient, met behulp van een drager die ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellend geleid beweegt of op een andere manier een vaste baan volgt, en bestemd is voor het vervoer van werknemers of daarmee gelijkgestelde personen en goederen. Voor deze liften is een keuring niet verplicht gesteld.

Een overzicht van de verschillen:

 

Liften volgens Liftenrichtlijn

Platformliften volgens Machinerichtlijn

Keuring door gecertificeerde instantie is verplicht

Keuring is optioneel

Hoog aantal stopplaatsen mogelijk

Hefhoogte tot 15 m (meer dan 2 stopplaatsen wordt niet geadviseerd)

Hoge snelheden mogelijk

Snelheid max. 0,15 m/s

Grotere cabine- en deurafmetingen mogelijk

Beperkte cabine- en deurafmetingen

Hoge heflasten mogelijk

Beperkt tot ca. 450 kg (uitzonderingen mogelijk)

Overname besturing

Vasthoudbesturing

(Overname besturing mogelijk bij geheel gesloten cabine en kooiafsluiting)

Besturing berekend snelste afhandeling ritten

Lift weer beschikbaar als rit is afgehandeld

Uitloop (ca. 4000 mm) en liftput (ca. 1100 mm) nodig

Slechts geringe put of oprit en beperkte uitloop (minder bouwkundige kosten)

Geen knelgevaar omdat cabine geheel gesloten is

Open platform, die langs schachtwand beweegt

Veilige ruimte voor de monteur

Ontbreken van vluchtruimte voor monteur

Eisen Liftenrichtlijn bij Möhringer

Möhringer Liften levert uitsluitend liften volgens de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Liftenrichtlijn. De klant staat bij Möhringer centraal. In samenspraak met de klant bepalen wij welke type lift en het daarbij behorende onderhoud voor de klant de juiste oplossing kan bieden. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn kunt u ook direct contact opnemen met een afdeling.