Partners

Naast het leveren en onderhouden van liften, biedt Möhringer de mogelijkheid de serviceverlening van het verticale transport en de toegangstechniek in een gebouw op zich te nemen. Er zijn samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde bedrijven voor onder andere gevelonderhoudsinstallatie, branddeuren, rolluiken en dergelijke. De facilitaire beheerder beperkt daarmee het aantal leveranciers en heeft voor de dagelijkse gang van zaken c.q. periodiek overleg slechts één aanspreekpunt.
Voor het onderhoud aan roltrappen en rolpaden heeft Möhringer een samenwerkingsverband met Schindler.