Veiligheid, de hoogste prioriteit.

Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. We willen de veiligheid van de gebruiker waarborgen maar zeker ook die van onze medewerkers. Veiligheid is dan ook expliciet aanwezig binnen onze organisatie.

We stellen niet alleen hoge veiligheidseisen aan onze producten, maar ook aan onze diensten en manier van werken. We stimuleren al onze medewerkers om zich tijdens hun werkzaamheden bewust te zijn van de veiligheid van de omgeving, collega’s en zichzelf. Daarnaast geven we vanuit onze expertise actief advies om een optimale veiligheid voor de gebruiker zeker te stellen.

We zorgen ervoor dat al onze producten en services voldoen aan duidelijke vastgestelde voorschriften, normen en regels op het gebied van veiligheid
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid stellen wij onze klanten op de hoogte en adviseren, indien nodig, over de mogelijke aanpassingen aan de installatie(s).
We brengen potentiële risico’s in kaart en geven advies over de maatregelen die moeten worden genomen om de risico´s weg te nemen.

Kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door kwalitatief hoogstaande producten te leveren en ons te conformeren aan de verschillende kwaliteitsrichtlijnen, dragen we zorg voor een veilig en betrouwbaar product.