Wat is renovatie

EEN KLEINE UPGRADE, EEN GROTE VERANDERING, EEN TOTALE VERNIEUWING
RENOVEREN VOOR EEN COMPLEET NIEUWE EN VEILIGE LIFT

Binnen Möhringer is de afdeling Moderniseringen verantwoordelijk voor alle renovaties.  Renovaties worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan nieuwe normen, verhoging van de veiligheid van uw lift en ter verbetering van het comfort en de levensduur van uw installatie.

Waarom renovatie
Ondanks gedegen onderhoud hebben liftinstallaties niet met eeuwige leven. Componenten van de installatie hebben een beperkte levensduur en zullen op een bepaald moment vervangen moeten worden. Sommige onderdelen worden op basis van het onderhoudscontract gedurende de reguliere onderhoudsbeurt vervangen, bij andere is de omvang groter waardoor deze via een geplande reparatie of modernisering worden aangeboden en uitgevoerd.

Meerjarenonderhoudsbegroting
Möhringer heeft een tool ontwikkeld welke u inzicht geeft in de geplande renovaties. Dit geeft u inzicht in de te verwachten kosten over vooraf vastgestelde periode, bijvoorbeeld 10-20 jaar. Möhirnger kan ook van uw bestaande lift die door een andere liftenfirma wordt onderhouden een meerjarenonderhoudsbegroting opgeven. Wenst u hierover meer informatie kijk op onze website over meerjarenonderhoudsplan (MJOP)