Grotere bedrijfszekerheid, snellere service en lagere kosten.

Remote monitoring

Uitgebreid inzicht

Een moderne onderdeel van preventief onderhoud is ‘remote monitoring’, een systeem waarbij op onbeperkte afstand de werking van uw lift inzichtelijk wordt gemaakt. In grafieken en tabellen krijgt u uitgebreide informatie over huidige instellingen en het functioneren van de diverse liftonderdelen.

In de praktijk

Een lift die te langzaam loopt, die bijna onmerkbaar hapert, die onregelmatig gedrag vertoont... het remote monitoring systeem pakt de kleinste afwijkingen op en geeft een melding wanneer iets niet correct werkt. Er kan op deze manier vaak al actie ondernomen worden voordat de gebruikers hinder ondervinden. De ervaring wijst namelijk uit dat storingen vaak al te detecteren zijn vóórdat ze tot uitval leiden.

Resultaat: nog meer bedrijfszekerheid, snellere service en lagere kosten.

.