Grotere bedrijfszekerheid, snellere service en lagere kosten.

Remote monitoring

Uitgebreid inzicht

Een moderne onderdeel van preventief onderhoud is ‘remote monitoring’, een systeem waarbij op onbeperkte afstand de werking van uw lift inzichtelijk wordt gemaakt. In grafieken en tabellen krijgt u uitgebreide informatie over huidige instellingen en het functioneren van de diverse liftonderdelen.

Remote monitoring in de praktijk

Een lift die te langzaam loopt, die bijna onmerkbaar hapert, die onregelmatig gedrag vertoont... het remote monitoring systeem pakt de kleinste afwijkingen op en geeft een melding wanneer iets niet correct werkt. Er kan op deze manier vaak al actie ondernomen worden voordat de gebruikers hinder ondervinden. De ervaring wijst namelijk uit dat storingen vaak al te detecteren zijn vóórdat ze tot uitval leiden.

Resultaat: nog meer bedrijfszekerheid, snellere service en lagere kosten.

Is uw lift klaar voor remote monitoring?

De kans is groot dat dat niet het geval is, alleen de nieuwste liften zijn vaak voorbereid op deze service. Daarbij maakt elke liftfabrikant gebruik van zijn eigen software protocol, waardoor alleen die betreffende fabrikant in de basis de mogelijkheid heeft om zijn eigen merk te monitoren, we sluiten niet uit dat met de nodige aanpassingen remote monitoring ook door derden kan worden verricht.

Liften voorzien van besturingssoftware die voor iedereen beschikbaar is (open protocol), zowel nieuwe als oudere, kunnen, mits af fabriek voorbereid, wel door meerdere onderhoudspartijen gemonitord worden.

In de praktijk zal per situatie de mogelijkheid onderzocht dienen te worden. Indien u hier meer informatie over wilt, neem dan s.v.p. contact met ons op.