Bewaking op afstand

Een moderne vorm van preventief onderhoud is ‘remote monitoring’, een systeem waarbij de computer op ons hoofdkantoor de werking van uw lift bewaakt. De ervaring wijst namelijk uit dat storingen vaak al te detecteren zijn vóórdat ze tot uitval leiden. Een lift die te langzaam loopt, die bijna onmerkbaar hapert, die onregelmatig gedrag vertoond... het remote monitoring systeem pakt de kleinste signalen op en geeft een melding wanneer iets niet correct werkt. Möhringer kan op deze manier actie alondernemen voordat de gebruiker hinder ondervindt. Resultaat: meer bedrijfszekerheid, snellere service en lagere kosten.