Correctief onderhoud

Door het tijdig en regelmatig uitvoeren van Preventief onderhoud kan ook tijdig Correctief onderhoud worden gesignaleerd en worden verholpen. Op deze wijze vertoont een lift minder storingen en kunnen veelal "geplande stilstanden" worden gerealiseerd waardoor de hinder voor gebruikers tot het minimum wordt beperkt.

Afhankelijk van de gekozen contractsvorm valt Correctief onderhoud binnen de overeenkomst en kan in dat geval in veel gevallen direct worden uitgevoerd omdat onze Servicemonteurs over een rijk uitgeruste autovoorraad beschikken en een hoop onderdelen voor het Correctief in de autovoorraad hebben zoals deurslofjes, contact enz. Mocht dit niet binnen de gekozen contractsvorm kan dit na akkoord alsnog direct worden uitgevoerd of in samenspraak met de klant een nieuwe afspraak worden gemaakt.