We helpen u met inzicht verkrijgen in uw toekomstige uitgaven.

Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjarenonderhoudsbegroting

We willen u graag helpen met uw jaarlijkse budgettering. Daarom is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB).

Lange termijn

We brengen de conditie en de technische staat van uw liftinstallaties in kaart en combineren deze gegevens met de intensiteit van het gebruik. Hier hebben we een knappe tool voor ontwikkeld. We geven u daarmee inzicht in de te verwachten kosten over een vooraf vastgestelde periode, bijvoorbeeld 10-20 jaar.

Niet merkgebonden

We kunnen ook van uw bestaande lift, die door een andere liftenfirma wordt onderhouden, een meerjarenonderhoudsbegroting opgeven. Alles met als doel u te ondersteunen met uw jaarlijkse budgettering.