Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjarenonderhoudsbegroting

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB). We brengen de conditie en de technische staat van uw liftinstallaties in kaart en combineren dit met de intensiteit van het gebruik. Dit met behulp van een door ons ontwikkelde tool. We geven u inzicht in de te verwachten kosten over een vooraf vastgestelde periode, bijvoorbeeld 10-20 jaar. We kunnen ook van uw bestaande lift, die door een andere liftenfirma wordt onderhouden, een meerjarenonderhoudsbegroting opgeven. Alles met als doel u te ondersteunen met uw jaarlijkse budgettering.