Certificaten Möhringer

CO2 prestatieladder

Möhringer Liften heeft de hoogst haalbare score (trede 5) op de CO2-prestatieladder van ProRail (KIWA certificering). Centraal thema voor het behalen van deze score zijn keteninitiatieven. Dit zijn initiatieven die verder gaan dan het meten en constateren van de eigen CO2-gerelateerde inspanningen. We stimuleren ook onze externe partijen om duurzaam te produceren en zodoende CO2-uitstoot te reduceren.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder kent zes niveaus (niveau 0 t/m niveau 5). Per niveau is een vast aantal eisen gedefinieerd waaraan een bedrijf minimaal moet voldoen om dit bepaalde niveau te behalen.

Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van inzicht in de eigen carbon footprint (de CO2 uitstoot), het omschrijven van de CO2-reductiedoelstellingen, het communiceren van deze doelstellingen (zowel in- als extern) en het deelnemen aan keteninitiatieven (het samenwerken met collega-bedrijven op gebied van CO2-reductie).

CO2-Bewust certificaat, niveau 5

Overige downloads CO2 prestatieladder

Fieldservice planning